เคยได้ยินคำนี้ไม๊ครับ?
.
คนรวย…พูดกันเรื่องอนาคตและธุรกิจ
คนชั้นกลาง… พูดกันเรื่อง Gadget กับข้าวของ เครื่องใช้
คนจน…พูดแต่เรื่องปัญหาชีวิตและ เรื่องของคนอื่น
.
.
อยากเป็นสิ่งไหน ก็จงอยู่ใกล้สิ่งนั้นฉันใด เราไม่อยากเป็นแบบไหน ก็จงพาตัวเองให้ออกห่างจากสภาพแวดล้อมแบบนั้น
.
.
.
??? อยากจะดูแลสุขภาพ แต่ก็ดันชอบหมกตัวอยู่ในกลุ่มสายแดก
?? อยากจะออมเงิน แต่ก็ดันคบเพื่อนสายกินเที่ยว ปาร์ตี้ ช้อปปิ้งตลอดเว
? อยากจะก้าวหน้าพัฒนาตัวเอง แต่ก็ดันใช้ชีวิตอยู่แต่กับกลุ่มเพื่อนที่ขี้เกียจ, บั่นทอน, คิดลบ ใช้ชีวิตไปวันๆ
.
.
.
“อย่าหวงแหนคำว่าเพื่อน จนลืมหวงแหนชีวิต และอนาคตของตัวเอง”